Olympios
Image default
Bedrijven

Altijd voorbereid tijdens bhv training

De aanstelling van een bedrijfshulpverlener, ook wel beter bekend als een bhv-er) helpt bijdragen aan het veilig maken van een bedrijf. Een bedrijfshulpverlener is opgeleid om eerste hulp te verlenen in gevaarlijke situaties. Ze helpen zowel collega’s als eventuele gasten. Een bhv-er is dan ook degene die weet hoe hij of zij mensen uit noodsituaties zoals brand moet krijgen en hoe daarbij eerste hulp moet worden verlengd. Ook kan hij of zij een schuimblusser hanteren. Een bhv-er moet kunnen reanimeren en verbanden kunnen aanleggen, iets dat kan worden geoefend met een bhv trainingsset.

Bedrijven zijn verplicht om bhv-er aan te stellen. In ieder geval heeft elke werkgever de verplichting bij Arbowet om de juiste bedrijfshulpverlening te organiseren en met het oog op deze verplichting dan ook een of meerdere personen aan te wijzen als bhv-er. Het aantal bhv-ers wordt bepaald door de hoeveelheid werknemers en de risico’s die aanwezig zijn in het bedrijf. De directeur mag ook zelf optreden als bhv-er maar uiteraard moet er dan wel een ‘reserve’ bhv-er worden aangewezen voor het geval de directeur niet aanwezig is.

Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om te zorgen dat bhv-ers de juiste opleiding en uitrusting krijgen zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Ook moet er contact worden gehouden met de externe hulpverleningsorganisaties wanneer zich ongevallen mochten voordoen.

Het is voor werkgevers aan te raden om hun bhv-ers ongeveer een keer per jaar een opfriscursus te laten doen. Uiteraard is het ook handig om je bhv-ers zoveel mogelijk verspreid over het bedrijf te hebben, zeker wanneer je een groot bedrijf hebt. Zo kan er sneller worden gehandeld, mocht er iets gebeuren. Het is dan ook handiger om mensen in de binnendienst bhv-er te laten worden, omdat zij vaker aanwezig zijn. Laat mensen zich ook aanmelden als bhv-er, zodat je gemotiveerde bhv-ers hebt.

Meer over dit artikel : bezoek de site