Olympios
Image default
Bedrijven

Letselschade door een gebrekkige collega: wie is verantwoordelijk?

Weet u of uw collega een ongeval op het werk heeft veroorzaakt waardoor u letsel heeft opgelopen? Meestal is de situatie zo dat de veroorzaker niet (alleen) uw collega is, maar dat (ook) de werkgever aansprakelijk is voor eventuele letselschade. Zelfs als de persoon die het ongeval veroorzaakte geen werknemer van uw bedrijf was, werkte hij of zij, bijvoorbeeld als uitzendkracht of als zelfstandige. Om schadevergoeding te krijgen, kunt u zich wenden tot (de verzekeringsmaatschappij of de verzekeraar van) de werkgever. Het is aan te raden uw belangen te behartigen via een advocaat voor letselschade.

Juridische nalatigheid ongeval veroorzaakt door een collega

Uw werkgever zou aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de fouten van werknemers of ondergeschikten (zoals zelfstandigen of een uitzendkracht) wanneer de kans op een fout groter werd door het bevel van de werkgever of wanneer de werkgever de controle had over de handelingen waarbij de fout werd begaan. In de echte wereld is het duidelijk dat de baas verantwoordelijk is voor bijna alle ongevallen die zich tijdens het werk voordoen.

Als een collega zich schuldig maakt aan een handeling die onrechtmatig is, wordt de werkgever net als de collega aansprakelijk gesteld. Als de werkgever niet verzekerd is of failliet gaat en u bent toch aansprakelijk, dan kunt u vervolging van de werknemer instellen. Registreer altijd ten aller tijde in een digitale RI&E.

Tijdens het werk

Als het incident tijdens de werktijd heeft plaatsgevonden, had de werkgever het gezag over de handelingen waaraan de werknemer schuld heeft. Onder werktijd vallen ook ongevallen die gebeuren tijdens een rit naar het werk. Ook hiervoor dient het ongevallen registratie formulier altijd te worden ingevuld.

Letsels die tijdens pauzes worden opgelopen

Ook letsels die tijdens pauzes ontstaan, kunnen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Een voorbeeld hiervan is het geval waarin een werknemer tijdens de pauze in de houdgreep van een collega werd genomen. Toen hij in het ruim werd geplaatst was de werknemer vermoeid en liep hij letsel op. Volgens de rechter was de werkgever ook op het moment van de pauze verantwoordelijk voor het gedrag van de werknemer.

Bent u (gedeeltelijk) verantwoordelijk?

Zelfs als u gedeeltelijk verantwoordelijk bent voor het incident is de werkgever meestal nog steeds verantwoordelijk. Er zijn uitzonderingen op deze regel als duidelijk is dat u nalatig bent geweest.  

Schadeclaims

Bent u als werkgever verantwoordelijk voor het letsel dat uw collega heeft veroorzaakt? Dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Om te bewijzen dat uw werknemer de oorzaak was van het ongeval onder werktijd en dat uw baas aansprakelijk is voor de schade, kunt u het beste een ervaren jurist voor letselschade raadplegen. Als uw bedrijf verantwoordelijk is voor het ongeval, moeten zij bijdragen in de kosten voor de rechtsbijstand die u krijgt. 

Uw werkgever is gedekt

Veel werkgevers zijn verzekerd voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Dat betekent dat zij de kosten niet zelf hoeven te dragen. Ook de afwikkeling van uw letselschadezaak verloopt via de verzekeringsmaatschappij (uw werkgever en uw collega hebben hier niets mee te maken). Het is essentieel dat u een doorgewinterde letselschadeadvocaat heeft om uw belangen te beschermen tegen de verzekeringsmaatschappij. 

Welke letselschadevergoeding krijgt u?

U kunt binnen korte tijd na het incident een schadevergoeding eisen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten (voor zover die door de ziektekostenverzekering zijn uitgesloten) en verlies van inkomen, en vervoerskosten naar ziekenhuizen. Het kan zijn dat u de kosten op lange termijn moet dragen, zoals aanpassingen aan uw woning omdat u door het ongeval uw mobiliteit hebt verloren. Heeft u een psychologisch of emotioneel trauma opgelopen? U kunt een schadevergoeding eisen voor de schade die u heeft geleden.

https://www.raatwerk.nl/digitale-rie/