Olympios
Image default
Dienstverlening

Het Herkennen van Potentieel Leiderschap

Het Herkennen van Potentieel Leiderschap: Eén van de meest onontkoombare onderdelen van het leiderschap is het kunnen identificeren en herkennen van leiderschap potentieel in andere mensen. Dit proces zou simpel zijn als mannen en vrouwen als voorverpakte leiders zouden worden voorgeschoteld met het label Leiderschaps-Vaardigheden Garantie. Er is helaas niet zoiets als een geboren leider. We komen allemaal op aarde met dezelfde hoeveelheid potentie. Het is het levenspad wat we bewandelen en hoe we daar mee om gaan wat ons niveau van leiderschapsvaardigheden bepaalt.

Elk persoon heeft de vaardigheden om te leiden. De potentie tot grootsheid zit diep in ons verworteld. Dus hoe gaan we die potentie ontplooien? Hoe laten we het groeien? En belangrijker nog, hoe zorgen we dat het zich uitbreid en vermenigvuldigd? Wat hebben wij, als gevestigde leiders, nodig om iemand te vinden en stimuleren om dat leiderschapsstokje over te nemen?

Om het leiderschapspotentieel in iemand te kunnen identificeren, hebben we een grote hoeveelheid toewijding, ijver, geduld, wilskracht en focus nodig. We moeten een individu kunnen bekijken, en zijn talenten, houding, dromen, doelen, successen uit het verleden en zijn falen kunnen identificeren. Alleen door deze te begrijpen gaan we diep genoeg om die leiderschaps-potentie op te kunnen duiken en zijn potentie bloot te leggen.

Zodra we deze potentie hebben gevonden, wordt het onze verantwoordelijkheid om deze zorgvuldig aan te wakkeren en aan te moedigen. We moeten deze de kans geven om te groeien, tot bloei te komen en zich te vermenigvuldigen. Net zoals een tuin bescherming nodig heeft tegen slecht weer, insecten en onkruid; heeft een potentieel leider bescherming nodig tegen ontmoediging, afwijzing en middelmatigheid. Niets remt leiderschapspotentieel sneller dan middelmatigheid.

Iemand helpen een leider te worden is meer dan ze voorzien van informatie en het helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden. We moeten mensen het gevoel van waarde geven; hun waarde als potentieel leider. We moeten ze aanmoedigen in tijden van uitdagingen en beantwoorden in tijden van behoeftes.

Hoe dan ook, we moeten ons realiseren dat men eerst in ons moet geloven voordat ze zullen geloven in hun eigen vaardigheid om te leiden. We moeten een voorbeeld zijn, niet alleen met waarin we les geven, maar ook met wat we werkelijk doen. Mentoren is net zoveel modelleren als les geven. We moeten zorgen dat we handelen naar onze woorden.

Train je leiderschap bij IvPP! Bezoek onze website voor meer informatie over IvPP en onze leiderschapscursussen!

Meer over dit artikel : bezoek de site